Fullt på sekundar

Category: Kultur Kommune Lokalt Ungdom Samfunn Ferie

Aug 07, 2021 at 10:21 pm - Hans Inge Hagen


Fullt på sekundar

Nå aktivitetane er så morosame at dei blir fullbooka på sekundar, så ..

Det er vanvittig moro at ungane likar aktivitetane, som me legg opp til. Då tenker me; Wow, høtt nå? Me vil så gjerne ha med alle sammen. I mange tilfelle er det ikkje mogeleg med fleire. Grunnen kan vera mange; Alder, antall og/eller reglar på plassane me er. Uansett, me prøvar å få det til. Ved å forhandle med aktivitørane eller mobilisere foresatte og kån sjølve, så kan det gå. Nå, den siste veka (veke 31) har me enorm pågang og det er veldig stas. Derfor, vil me jobbe endå hardare. Slik at me kan få med fleire. For det er det me ynskjer. Rush, Høyt&Lavt og Radiostyrt dag er fullbooka, men me jobbar med saken! Følg med på oppdateringane på fb, app og nettsida.