Styremøte og referat

Her finner du referater fra styremøterÅrsmøte 2020

Dokument til Årsmøte 2020 på Granvin

  Date File Type Tag Note  
175 2020-02-16 17:23:10 1_innkalling_til_aarsmcte_2020_i_Seljord_IL.pdf pdf innkalling, 2020

sil

Downoad
176 2020-02-16 17:24:10 2_lovnorm_for_seljord_idrettslag_vedtatt_2_12_2019 pdf 2020

SIL

Downoad
177 2020-02-16 17:25:09 4_aarsmelding_for_seljord_idrettslag_2019.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
178 2020-02-16 17:25:54 5a_aarsrekneskap_SIL_2019_med_noter.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
179 2020-02-16 17:26:30 5b_revisjonsmelding.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
180 2020-02-16 17:27:26 6_forslag_fra_fotballgruppa_om_endring_av_trenings pdf 2020

SIL

Downoad
181 2020-02-16 17:28:10 6_klubbhandbok_for_Seljord_IL_2020.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
182 2020-02-16 17:29:05 7_1_Scknad_spillemidleer_Sandbane.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
183 2020-02-16 21:18:03 7_2_Scknad_spillemidler_tennisbane.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
184 2020-02-16 21:18:52 7_3_Scknad_spillemidleer_Dagsturhytte.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
185 2020-02-16 21:19:35 7_4_Kjcp_av_traktor.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
186 2020-02-16 21:20:19 8a_Budsjett_2020_Seljord_IL_oversikt.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
187 2020-02-16 21:21:14 8b_Budsjett_2020_Seljord_IL_undergrupper.pdf pdf 2020

SIL

Downoad
188 2020-02-16 21:21:56 8c_Budsjett_2020_Seljord_IL_konto.pdf pdf 2020

SIL

Downoad