Teiknekonkurranse

Så moro at du har lyst til å bli med på Sommarskulens teiknekonkurranse!

Me vil at teikninga skal handle om temaet  «GLEDE»

Det kan vere sommarglede, gjensynsglede, ferieglede, badeglede osb.
Det er mange ord ein kan kombinere med ordet «glede».
Du må velje den kombinasjonen som du likar best.

 

Sjanger og krav: 

Handteikning eller maleri

Blyant, tusj, måling 

 

Deltaking og vurderingskriterium: 

1.-2. kl. 

Fargebruk som uttrykker glede

3.-4. kl.

Fargebruk og innhald som uttrykker glede

5 .-7. kl.

Fargebruk og innhald som uttrykker glede

Bruke verkemiddel som kontrast og perspektiv

8.-10 kl.

Fargebruk og innhald som uttrykker glede

Bruke verkemiddel som kontrast og perspektiv

Bruke komposisjon til å framheve bodskapen

Premiar:

Me delar ut fire førstepremiar pr. aldersgruppe på 1000 kr. kvar. 

Tekningane på 1. 2. og  3. plass i kvar gruppe blir utstilt i biblioteket eller på kommunehuset. Teikningane blir og publisert i avis og på nett.

 

Innlevering:

Arbeidet ditt sender inn frå 10. august til 12. august kl 20.00 på epost: 
konkurranse@sommarskulen.no 
(med Emne "Teiknekonkurranse" + Ditt navn)