Kast


Kast: Kule, diskos, slegge og spyd

Har du lyst til å trene kast? Klikk her
(Øvelsesbanken)

Meir om dei dei forskjellige kastøvelsane finn du ved å klikke på knappen ->

Før alle kastkonkurranser skal kastredskapen veies og måles. Det er meget strenge krav til mål og vekt på redskapen. All redskap som er kontrollert blir merket slik at dommerne kan kontrollere at riktig redskap blir benyttet Hvis redskapen lander på eller utenfor streken for den oppmerkede kastsektor blir kastet dømt ugyldig.

Kule:
Her er det flere stilarter. Felles krav for stilartene er at kula skal støtes ut fra halsgropa, ikke kastes. Den mest vanlige stilen er der utøveren stiller seg bakerst i ringen, tar 2 steg og støter kula ut på det 3. steget. I rotasjonsstilen roterer utøveren 1 gang horisontalt før kula støtes ut. Kulas vekt er for menn 7,260kg og for kvinner 4kg. Kuleringen er en 2,135m stor jernring, nedstøpt i bakken og i forkant forsynt med et stoppbrett laget i treverk som er 10 cm høyt. Inne i ringen er det vanligvis benyttet betong, og flaten skal ligge ca. 2 cm under terrenget utenfor. Nedslagsfeltet er en sektor på 34,92 grader med ringens senter som utgangspunkt. Utøveren kan støtte seg på innsiden av stoppbrettet, men må ikke berøre overkanten av ringen eller stoppbrettet. Utøveren må forlate ringen i dens bakre halvdel etter at kula har landet. Alle utøvere får 3 forsøk og de 8 med best resultater gis ytterligere 3 forsøk Hvis besteresultatet er likt for 2 eller flere utøvere skal nest beste og kanskje også 3, beste resultat være avgjørende for rekkefølgen.

Diskos:
Diskosene er laget av tre eller plast med en ytre ring av tungt metall og en senterplate på hver side i lettmetall. Diskosens vekt er for menn 2kg og for kvinner 1kg. Diskoringen er som i kule en jernring nedstøpt i bakken og med betongflate inni, men den er 2,50m i diameter Nedslagsfeltet er også her en sektor med 34,92 graders vinkel. For funksjonærenes og publikums sikkerhet skal diskosringen alltid omgis av et bur og det er meget strenge krav til mål og styrke for slike bur Alle utøvere får 3 forsøk og de 8 med best resultater gis ytterligere 3 forsøk. Utøverne skal forbli i ringen til redskapen har landet og så forlate den i bakre halvdel Hvis besteresultatet er likt for 2 eller flere utøvere skal nest beste og kanskje også 3. beste resultat være avgjørende for rekkefølgen.

Slegge:
Sleggeringen har samme mål som kuleringen, 2,135m, men det benyttes ikke stoppbrett. Nedslagsfeltet er også her en sektor med 34,92 graders vinkel. Sleggen består av en kule, en streng og et håndtak som til sammen skal måle ca. 1,18m. Sleggens vekt er for menn 7,260kg og for kvinner 4kg. For funksjonærenes og publikums sikkerhet skal sleggeringen alltid omgis av et bur og det er ekstremt strenge krav til mål og styrke for slike bur. Alle utøvere får 3 forsøk og de 8 med best resultater gis ytterligere 3 forsøk Utøverne skal forbli i ringen til redskapen har landet og så forlate den i bakre halvdel. Hvis besteresultatet er likt for to eller flere utøvere skal nest beste og kanskje også 3. beste resultat være avgjørende for rekkefølgen.

Spyd:
Spydtilløpet er 4m bredt og ender i en hvitmalt bue med en radius på 8m. Sektoren som utgjør nedslagsfeltet er ca 29 grader Det stilles strenge krav til spydets konstruksjon og at det har tyngdepunktet på riktig sted. For at kastet skal bli gyldig må spydet lande med spissen først. Spydets vekt er 800g for menn og 600g for kvinner Alle utøvere får 3 forsøk og de 8 med best resultater gis ytterligere 3 forsøk. Utøverne skal forbli i tilløpet til redskapen har landet og så forlate tilløpet på en av sidene – ikke framover. Hvis besteresultatet er likt for to eller flere utøvere skal nest beste og kanskje også 3. beste resultat være avgjørende for rekkefølgen.

Klide: friidrett.no