Løp


Løp: Sprint, lengre løp, hekkeløp, hinderløp og stafetter

Har du lyst til å trene løp? Klikk her
Har du lyst til å trene hekk? Klikk her
(Øvelsesbanken)

Meir om dei dei forskjellige løpsøvelsane finn du ved å klikke på knappen ->

Banen:
Rundbanen er delt i 8 eller 6 løpebaner (bredde 1,22m). Indre bane (bane 1) er 400 meter lang. De øvrige banene (bane 2-8) er lengre rundt, og startstrekene for disse må derfor forskyves, avhengig av hvor mange svinger det skal løpes på delte baner. Dette for at alle løperne får samme distanse til en felles målstrek. (Forskyvingen er ca. 3,83m for 400m og halvparten for 200m). Streker for baneskille, startstreker for alle distanser og målstreken er permanent merket på alle faste banedekker.

Sprint:
Internasjonalt er distansene 100m, 200m og 400m. (For barn og ungdom benyttes nasjonalt også 40m, 60m, 80m og 300m). Alle sprintdistanser løpes i delte baner og starten foretas fra startblokker. Startkommandoene: Innta plassene (løperne plasserer seg i startblokkene) Klar (løperne hever seg og avventer skuddet) Revolveren avfyres (løperne starter) Det kan benyttes startkontrollapparat for å kontrollere om det er tyvstart. På store stevner benyttes alltid elektronisk tidtaking. Det benyttes en datamaskin som får signal når startskuddet avfyres, og det starter en klokke i maskinen. Datamaskinen registrerer hver enkelt løper når målstreken passeres, og tidene avleses fra bildet på skjermen i 1/100 sekund. Tyvstart: Den som blir funnet å forårsake en tyvstart blir utelukket fra start. Vindmåling: På 100m og 200m er det vindmåling. Ved medvind sterkere enn 2 m/sek kan ikke resultatene godkjennes for statistikk og rekorder

Lengre løp:
Distansene er 800m, 1500m, 1 mile (1609,34m), 3000m, 5000m og 10000m. (For barn og ungdom benyttes nasjonalt også 600m). Det benyttes ikke startblokker for disse distansene, og startkommandoene er: Innta plassene (løperne stiller seg i startposisjon bak startstreken) Revolveren avfyres (løperne starter) 800m løpes vanligvis på delte baner i første sving, mens de øvrige distanser startes fra en buet startstrek som er laget slik at alle løper samme distanse.

Hekkeløp:
Distansene er 100m for kvinner og 110m for menn samt 400m for begge kjønn. For alle distanser er det 10 hekker i hver bane. Hekkehøydene er: (Det finnes nasjonale regler for barn og ungdom hvor det benyttes andre distanser, andre hekkeantall og andre hekkehøyder.) Det er ingen begrensning i antall hekker som kan rives, men de må ikke rives med hensikt.

Hinderløp:
Distansene er 2000m og 3000m, men nasjonalt benyttes også 1500m. Det er plassert 5 hindre på rundbanen, og ett av dem er plassert ved en vanngrav. Hindrenes høyde er 0,914m. for menn og 0,762m. for kvinner.

Stafett:
Distansene er 4x100m og 4x400m. Nasjonalt arrangeres også 1000m stafett hvor etappene er 100m, 200m, 300m og 400m. Vekslingsfeltene er 20m lange. Stafettpinnen må overleveres innenfor vekslingsfeltene.

Løp utenfor bane:
Dette omfatter terrengløp, skogsløp, gateløp og landeveisløp. Her er det valgfrie distanser, bortsett fra maraton som er 42.195m. Maratonløypene måles av autoriserte målere. 

Kilde: friidrett.no